NEN 2767

Doel

Na afloop van de training kan de deelnemer de conditiescore van bouw- en installatiedelen bepalen.

Bestemd voor

De training is bestemd voor mensen die conditiescores moeten bepalen of op basis van conditiescores beleid moeten maken of beslissingen nemen.

Gewenste voorkennis

Bouwkundige en/of installatietechnische kennis is gewenst.

Inhoud

In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Doel van de norm
  • Toepassingsgebied
  • Werkwijze

Indien gewenst kan de training worden uitgebreid met het opstellen van gebrekenlijsten voor andere onderwerpen.

Werkwijze

De training bestaat uit een presentatie van de theorie en opdrachten.

Tijdsduur

De duur van de training is 1 dagdeel (drie uur).

Naslagwerk

De deelnemer ontvangt een hand-out met de behandelde theorie en opdrachten.