Basis elektrotechniek

Doel

Na afloop van de cursus kent de deelnemer de belangrijkste elektrische begrippen en componenten en hun toepassingen. De deelnemer kan een aantal eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden verrichten.

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor mensen zonder elektrotechnische opleiding die eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden moeten verrichten. Mensen die de cursus met goed gevolg doorlopen hebben, kunnen (mits zij beschikken over voldoende relevante ervaring) worden aangewezen als Voldoend Onderricht Persoon of Vakbekwaam Persoon (met beperkte bevoegdheden) volgens NEN-EN 50110-1 / NEN 3140.

Gewenste voorkennis

Technische kennis en inzicht op minimaal LBO-niveau (WEB-niveau 2) is gewenst.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theoriedeel:

 • Het opwekken van elektrische energie
 • Spanning, stroom en weerstand
 • Stroomsoorten
 • De opbouw van elektrische installaties
 • Schakelingen in elektrische installaties
 • Het beveiligen van elektrische installaties
 • Draad, kabels en snoeren
 • Weerstanden, condensators en spoelen
 • Diodes, transistoren en thyristoren
 • Schakelaars, relais en contactors
 • Sensoren
 • Eénfase- en driefasen motoren
 • Het schakelen van motoren
 • Meten en meetinstrumenten
 • Elektrotechnische tekeningen

Praktijkdeel:

• Het monteren van stekkers (tweepolig en CEE-form)
• Het monteren van schakelaars en wandcontactdozen
• Het meten van spanning, stroom en weerstand
• Het aansluiten van sensoren en motoren

Werkwijze

De cursus bestaat uit een theoriedeel en praktijkopdrachten.

Tijdsduur

De cursusduur is 3 dagen.

Naslagwerk

Iedere deelnemer ontvangt een cursusboek en een syllabus met de behandelde theorie.

Toetsing

Toetsing in onderling overleg.