Risicobeoordeling

Weet u dat bedrijven die machines gebruiken van iedere machine een risicobeoordeling moeten hebben?
Weet u dat de risicoreductiemaatregelen uitgevoerd moeten worden volgens een dwingende volgorde en volgens de huidige stand van de techniek?
Weet u dat noodstoppen en hekbeveiligingen van machines ouder dan 1995 eenvoudig kunnen falen en zo een hoog risico kunnen vormen?

Het uitvoeren van risico-inventarisaties is vaak een tijdrovende aangelegenheid. Op basis van vele jaren ervaring hebben wij een programma ontwikkeld waarin de resultaten van een inventarisatie op snelle en efficiënte manier worden vastgelegd. Ook de evaluatie van de risico's en de genomen reductiemaatregelen worden met dit programma verwerkt.
Klik hier voor meer informatie over dit programma.