Gecertificeerd voldoend onderricht persoon STIPEL

Doel

Na afloop van de cursus weet de deelnemer wat de gevaren zijn van elektriciteit en kan hij/zij de juiste maatregelen nemen om deze gevaren te voorkomen. De cursist kent de procedures uit de NEN 3140 en kan deze in de praktijk toepassen.

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor mensen die een beperkte elektrotechnische bevoegdheid hebben of krijgen, zoals mechanisch geschoolde monteurs, operators, teamleiders, enz.

Gewenste voorkennis

De deelnemer beschikt over basiskennis op het gebied van de elektrotechniek (zie hiervoor de cursus Basis elektrotechniek).

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • De gevaren van elektriciteit
  • De relatie Arbowet - NEN 3140
  • Basisbegrippen elektrotechniek
  • Werkprocedures
  • Onderhoudsprocedures
  • Praktijk

Werkwijze

De cursus bestaat uit een presentatie van de theorie, schriftelijke opdrachten en praktijkopdrachten.

Tijdsduur

De cursusduur is 2 dagen.

Naslagwerk

Iedere deelnemer ontvangt een cursusmap met de behandelde theorie.

Examen

De cursus wordt afgesloten met het STIPEL-examen.