Inleiding NEN 3140

Doel

Na afloop van de inleiding weet de deelnemer wat de belangrijkste verplichtingen zijn van de norm NEN 3140 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning) .
De deelnemer heeft kennis van de wijze waarop de norm in zijn of haar bedrijf geïmplementeerd kan worden.

Bestemd voor

De inleiding is bestemd voor mensen die in korte tijd geïnformeerd willen worden over de inhoud van de norm en de hieruit voortkomende verplichtingen, zoals werkgevers, bedrijfsleiders, hoofden van technische diensten, enz.

Gewenste voorkennis

Er is geen voorkennis vereist

Inhoud

In de inleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • De rechtskracht van de norm
  • Uitgangspunten van de norm
  • Verantwoordelijkheden t.o.v. eigen en ander personeel
  • Bedrijfsvoeringsprocedures
  • Werkprocedures
  • Onderhoudsprocedures
  • Implementatie

Werkwijze

De inleiding bestaat uit een presentatie van de genoemde onderwerpen.

Tijdsduur

De inleiding duurt 3 uur.

Naslagwerk

Iedere deelnemer ontvangt een hand-out met afdrukken van de presentatie.