Inspectie van elektrische installaties

Doel

Na afloop van de cursus weet de deelnemer op welke wijze elektrische installaties in gebouwen geïnspecteerd moeten worden volgens NEN 1010 deel 6 en NEN 3140.

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor mensen die elektrische installaties in gebouwen (gaan) inspecteren.

Gewenste voorkennis

De deelnemer beschikt over elektrotechnische kennis op MBO-niveau (WEB-niveau 4). De deelnemer heeft een redelijke kennis van de geldende NEN 1010 en kan de werkvoorschriften uit de NEN 3140 toepassen.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • De relatie met verwante normen en wetten
  • Het bepalen van inspectie-intervallen
  • Het nemen van steekproeven
  • Visuele inspectie
  • Meting en beproeving
  • Checklists
  • Rapportage
  • Meetinstrumenten

Werkwijze

De cursus bestaat uit een theoriedeel en opdrachten.

Tijdsduur

De cursusduur is 2 dagen.

Naslagwerk

Iedere deelnemer ontvangt een cursusmap met de behandelde theorie.

N.B.
Volgens NEN 3140 mogen inspecties van elektrische installaties alleen worden uitgevoerd door personen die beschikken over een elektrotechnische opleiding op WEB-niveau 4 (MTS, TSI) en die ervaring hebben met de inspectie van installaties van vergelijkbare omvang.