NEN 1010 opfris voor monteurs

Doel

Na afloop van de cursus is de deelnemer bekend met de opbouw van de huidige NEN 1010 en NPR 5310 en kent hij/zij de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versies.

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor mensen die elektrische installaties aanleggen, onderhouden, uitbreiden en/of wijzigen.

Gewenste voorkennis

De deelnemers dienen te beschikken over een elektrotechnische vooropleiding op minimaal LBO-niveau (WEB-niveau 2) en zijn bekend met de voorschriften uit eerdere versies van NEN 1010.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Opbouw en indeling van de NEN 1010
  • Onderwerp, toepassingsgebied en fundamentele uitgangspunten
  • Bescherming tegen directe en indirecte aanraking
  • Aardingsvoorzieningen
  • Stroomstelsels
  • Beveiligingstoestellen
  • Scheiden en schakelen
  • NPR 5310

Indien gewenst kan de cursus worden uitgebreid met onderwerpen uit deel 6 (inspectie) of deel 7 (bepalingen voor bijzondere installaties, ruimten en terreinen).

Werkwijze

De cursus bestaat uit een presentatie van de theorie.

Tijdsduur

De cursusduur is 1 dag.

Naslagwerk

Iedere deelnemer ontvangt een hand-out met de behandelde theorie.