NEN 1010 voor monteurs

Doel

Na afloop van de cursus is de deelnemer bekend met de opbouw van de NEN 1010 en NPR 5310, kent hij/zij de belangrijkste eisen waaraan een elektrische installatie moet voldoen en kan hij/zij eenvoudige leidingberekeningen uitvoeren.

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor mensen die elektrische installaties aanleggen, onderhouden, uitbreiden en/of wijzigen.

Gewenste voorkennis

De deelnemers dienen te beschikken over een elektrotechnische vooropleiding op minimaal LBO-niveau (WEB-niveau 2). Kennis van NEN 1010 is niet noodzakelijk.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Opbouw en indeling van de NEN 1010
  • Onderwerp, toepassingsgebied en fundamentele uitgangspunten
  • Bescherming tegen directe en indirecte aanraking
  • Aardingsvoorzieningen
  • Stroomstelsels
  • Beveiligingstoestellen
  • Scheiden en schakelen
  • Basis leiding berekenen
  • NPR 5310

Indien gewenst kan de cursus worden uitgebreid met onderwerpen uit deel 6 (inspectie) of deel 7 (bepalingen voor bijzondere installaties, ruimten en terreinen).

Werkwijze

De cursus bestaat uit een theoriedeel en opdrachten.

Tijdsduur

De cursusduur is 2 dagen.

Naslagwerk

Iedere deelnemer ontvangt een syllabus met de behandelde theorie en opdrachten.

Toetsing

Toetsing in onderling overleg.