NEN 3140 basis voor voldoend onderrichte personen

Doel

Na afloop van de cursus weet de deelnemer wat de gevaren van elektriciteit zijn en kan hij/zij de juiste maatregelen nemen om deze gevaren te voorkomen.

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor mensen die geen elektrotechnische opleiding hebben gevolgd, maar in hun functie te maken hebben met werkzaamheden als het vervangen van stekkers, schakelaars, stopcontacten of motoren en/of bedieningswerkzaamheden verrichten zoals het verwisselen van smeltpatronen of het resetten van beveiligingen.

Gewenste voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Basisbegrippen elektriciteit
  • De gevaren van elektriciteit
  • Bescherming tegen aanraking en kortsluiting
  • De relatie Arbowet – NEN 3140
  • Bedrijfsvoeringsprocedures
  • Werkprocedures
  • Onderhoudsprocedures

Werkwijze

De cursus bestaat uit een presentatie van de theorie en opdrachten.

Tijdsduur

De cursusduur is 1 dag.

Naslagwerk

Iedere deelnemer ontvangt een cursusmap met de behandelde theorie.

Toetsing

Toetsing in onderling overleg.