NEN 3140 opfris voor vakbekwame personen

Doel

Na afloop van de cursus weet de deelnemer wat de gevaren zijn van elektriciteit en kan hij/zij de juiste maatregelen nemen om deze gevaren te voorkomen. De cursist kent de procedures uit de NEN 3140 en hun praktische toepassing.

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor mensen die elektrotechnische werkzaamheden verrichten en die eerder een NEN 3140 cursus hebben gevolgd.

Gewenste voorkennis

De deelnemer beschikt over elektrotechnische kennis op minimaal LBO-niveau (WEB-niveau 2) en heeft eerder een cursus NEN 3140 gevolgd op het niveau van vakbekwaam persoon.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • De gevaren van elektriciteit
  • De relatie Arbowet - NEN 3140
  • Standaard bedrijfsvoeringsprocedures
  • Werkprocedures
  • Onderhoudsprocedures

Werkwijze

De cursus bestaat uit een presentatie van de theorie en opdrachten.

Tijdsduur

De cursusduur is 1 dag.

Naslagwerk

Iedere deelnemer ontvangt een hand-out met de behandelde theorie.

Toetsing

Toetsing in onderling overleg.