NEN 3140 opfris voor voldoend onderrichte personen

Doel

Na afloop van de cursus weet de deelnemer wat de gevaren van elektriciteit zijn en kan hij/zij de juiste maatregelen nemen om deze gevaren te voorkomen.

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor mensen zonder elektrotechnische opleiding, die eerder een cursus NEN 3140 hebben gevolgd.

Gewenste voorkennis

De deelnemer heeft eerder een cursus NEN 3140 gevolgd op het niveau van voldoend onderricht persoon.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Basisbegrippen elektriciteit
  • De gevaren van elektriciteit
  • Bescherming tegen aanraking en kortsluiting
  • De relatie Arbowet – NEN 3140
  • Bedrijfsvoeringsprocedures
  • Werkprocedures
  • Onderhoudsprocedures

Werkwijze

De cursus bestaat uit een presentatie van de theorie.

Tijdsduur

De cursusduur is een halve dag.

Naslagwerk

Iedere deelnemer ontvangt een hand-out met de behandelde theorie.

Toetsing

Toetsing in onderling overleg.