NEN 3140 opfris voor voldoend onderrichte personen theorie plus praktijk

Doel

Na afloop van de cursus weet de deelnemer wat de gevaren van elektriciteit zijn en kan hij/zij de juiste maatregelen nemen om deze gevaren te voorkomen.

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor mensen zonder elektrotechnische opleiding, die eerder een cursus NEN 3140 hebben gevolgd.

Gewenste voorkennis

De deelnemer heeft eerder een cursus NEN 3140 gevolgd op het niveau van voldoend onderricht persoon.

Inhoud

In het theoriedeel worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • De gevaren van elektriciteit
  • Werkprocedures
  • Onderhoudsprocedures

In het praktijkdeel voeren de deelnemers de elektrotechnische werkzaamheden en bedieningshandelingen uit waarvoor zij bevoegd zijn.

Werkwijze

De cursus bestaat uit één dagdeel presentatie van de theorie en één dagdeel praktijk.

Tijdsduur

De cursusduur is 1 dag.

Naslagwerk

Iedere deelnemer ontvangt een hand-out met de behandelde theorie en opdrachten.

Toetsing

Toetsing in onderling overleg.