NEN 3140 voor installatie- en werkverantwoordelijken

Doel

Na afloop van de cursus weet de deelnemer op welke wijze de voorschriften en procedures uit de NEN 3140 in zijn bedrijf geïmplementeerd kunnen worden. De deelnemer kan procedures opstellen ten behoeve van werkzaamheden met een verhoogd risico in situaties waarin de norm niet voorziet. De deelnemer kan risicobeoordelingen maken in verband met de werkzaamheden aan de installatie, de periodieke instructie, de inspectie van de installatie en de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen.

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor installatie- en werkverantwoordelijken die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de elektrische installatie en de daaraan verrichte werkzaamheden en die betrokken zijn bij de implementatie van de NEN 3140.

Gewenste voorkennis

De deelnemer beschikt over elektrotechnische kennis op minimaal MBO-niveau (WEB-niveau 4) en is bekend met de voorschriften en procedures uit de NEN 3140.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • De relatie met de Arbowet
  • De relatie met Europese richtlijnen
  • De relatie met andere normen
  • Standaard bedrijfsvoeringsprocedures
  • Werkprocedures
  • Onderhoudsprocedures
  • Het opstellen van werkprocedures
  • De implementatie van voorschriften en procedures
  • Risicobeoordeling

Werkwijze

De cursus bestaat uit een theoriedeel en opdrachten.

Tijdsduur

De duur van de cursus is 1 dag.

Naslagwerk

Iedere deelnemer ontvangt een hand-out met de behandelde theorie.