Wetten en normen in de elektrotechniek

Doel

Na afloop van de cursus weet de deelnemer welke wetten en normen er op elektrotechnisch gebied van kracht zijn en wat hun onderlinge samenhang is.
De deelnemer kan aangeven wat de rechtskracht en het toepassingsgebied van de diverse voorschriften is en kent de globale eisen.

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor mensen die betrokken zijn bij het ontwerpen en beheren van elektrische installaties, zoals installatie- en werkverantwoordelijken, engineers en hoofden van technische diensten.

Gewenste voorkennis

De deelnemer dient te beschikken over een elektrotechnische vooropleiding op minimaal LBO-plus-niveau (WEB-niveau 3). Kennis van wetten en normen is niet noodzakelijk.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling en Arbobeleidsregels
 • Machinerichtlijn
 • Laagspanningsrichtlijn
 • EMC-richtlijn
 • ATEX-richtlijnen
 • Richtlijn arbeidsmiddelen
 • NEN 3140 (bedrijfsvoering van elektrische installaties)
 • NEN 1010 (installaties in gebouwen)
 • NEN-EN 60079-14 (installaties in ruimten met explosiegevaar)
 • NEN-EN 61439-1 (verdeelinrichtingen)
 • NEN-EN 60204-1 (installatie van machines)

Werkwijze

De cursus bestaat uit een presentatie van de theorie en een opdracht.

Tijdsduur

De cursusduur is 1 dag.

Naslagwerk

Iedere deelnemer ontvangt een hand-out met de behandelde theorie.