Machinerichtlijn

Doel

Na afloop van de cursus weet de deelnemer aan welke verplichtingen hij/zij moet voldoen om de CE-markering op een machine te mogen aanbrengen.
De deelnemer kan een risicobeoordeling maken op basis van de NEN-EN-ISO 12100.

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor mensen die nieuwe machines ontwerpen en/of bestaande machines aanpassen.

Gewenste voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Stappenplan voor CE-markering
 • Het Technisch Dossier
 • De gebruikshandleiding
 • Verklaring van Overeenstemming
 • Risicobeoordeling
 • De elektrische installatie
 • Wijzigingen aan machines
 • Onderhoud aan machines
 • Normen
 • Checklists
 • Verwante richtlijnen

Werkwijze

De cursus bestaat uit een presentatie van de theorie en opdrachten. Indien mogelijk wordt er een risicobeoordeling gemaakt van een machine.

Tijdsduur

De cursusduur is 2 dagen.

Naslagwerk

Iedere deelnemer ontvangt een cursusmap met de behandelde theorie en het boek Machinerichtlijn praktisch toepassen (NEN).