Risicobeoordeling van machines

Doel

Na afloop van de cursus kent de deelnemer een aantal risico-beoordelingsmethoden en hun toepassingen. De deelnemer kan een risicobeoordeling maken op basis van de NEN-EN-ISO 12100 en volgens de methode van Fine en Kinney.

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor mensen die nieuwe machines ontwerpen, bestaande machines aanpassen en/of risicobeoordelingen maken op basis van de Richtlijn arbeidsmiddelen en/of de Machinerichtlijn.

Gewenste voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Het doel van risicobeoordeling
  • De relatie met de Richtlijn arbeidsmiddelen en de Machinerichtlijn
  • Methoden voor risicobeoordeling
  • Risicobeoordeling volgens NEN-EN-ISO 12100
  • Risicobeoordeling volgens Fine en Kinney
  • Het gebruik van checklists

 

Werkwijze

De cursus bestaat uit een presentatie van de theorie en een case.

Tijdsduur

De cursusduur is 1 dag.

Naslagwerk

Iedere deelnemer ontvangt een syllabus met de behandelde theorie en checklists.