Veiligheidsfuncties volgens NEN-EN-ISO 13849

Doel

Na afloop van de cursus kan de deelnemer de normen NEN-EN-ISO 13849-1 en NEN-EN-ISO 13849-2 praktisch toepassen. Hij/zij kan besturingen met een veiligheidsfunctie ontwerpen en valideren op basis van de in deze normen genoemde eisen.

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor mensen die veiligheidssturingen van machines ontwerpen of aanpassen.

Gewenste voorkennis

Kennis van elektrische besturingen, EN-IEC 60204-1 en EN 954-1 is gewenst.

Inhoud

Aan de hand van een stappenplan wordt geleerd hoe het Performance Level (PL) van een besturing met een veiligheidsfunctie kan worden bepaald en hoe de besturing ontworpen en gevalideerd kan worden.

Werkwijze

De cursus bestaat uit een theoriedeel en opdrachten.

Tijdsduur

De cursusduur is 1 dag.

Naslagwerk

Iedere deelnemer ontvangt een syllabus met de behandelde theorie en opdrachten.