Wijzigingen Machinerichtlijn

Doel

Na afloop van de cursus weet de deelnemer wat de verschillen zijn tussen de huidige (98/37/EG) en de nieuwe Machinerichtlijn (2006/42/EG).

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor mensen die nieuwe machines ontwerpen en/of  bestaande machines aanpassen.

Gewenste voorkennis

Kennis van de huidige Machinerichtlijn is gewenst.

Inhoud

In de cursus worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

  • De uitbreiding van het toepassingsgebied
  • De wijzigingen in de uitsluitingen van de richtlijn
  • De nieuwe bijlagen
  • De eisen voor niet voltooide machines
  • De aanvullende eisen voor specifieke machines
  • De wijzigingen van de eisen voor de gebruikshandleiding
  • De wijzigingen van de overeenstemmingsprocedures
  • Het document van Bamberg en Boy

Werkwijze

De cursus bestaat uit een presentatie van de wijzigingen.

Tijdsduur

De cursusduur is een halve dag of 1 avond.

Naslagwerk

Iedere deelnemer ontvangt een handout met de behandelde theorie.