Basis elektrotechniek / NEN 3140 combi

Doel

Na afloop van de cursus kent de deelnemer de belangrijkste elektrische begrippen en componenten en hun toepassingen. Hij/zij kent de gevaren van elektriciteit en kan de juiste maatregelen nemen om deze gevaren te voorkomen.

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor mensen zonder elektrotechnische opleiding die eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden moeten verrichten. Mensen die de cursus met goed gevolg doorlopen hebben, kunnen (mits zij beschikken over voldoende relevante ervaring) worden aangewezen als Voldoend Onderricht Persoon of Vakbekwaam Persoon (met beperkte bevoegdheden) volgens NEN 3140.

Gewenste voorkennis

Technische kennis en inzicht op minimaal LBO-niveau (WEB-niveau 2) is gewenst.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het opwekken van elektrische energie
 • Spanning, stroom en weerstand
 • Stroomsoorten
 • De opbouw van elektrische installaties
 • Schakelingen in elektrische installaties
 • Het beveiligen van elektrische installaties
 • Draad, kabels en snoeren
 • Weerstanden en diodes
 • Schakelaars, relais en contactors
 • Sensoren
 • Eénfase- en driefasen motoren
 • Het schakelen van motoren
 • Meten en meetinstrumenten
 • Elektrotechnische symbolen en tekeningen
 • De gevaren van elektriciteit
 • De relatie Arbowet - NEN 3140
 • Werkprocedures
 • Onderhoudsprocedures

Werkwijze

De cursus bestaat uit een presentatie van de theorie en opdrachten.

Tijdsduur

De cursusduur is 3 dagen.

Naslagwerk

Iedere deelnemer ontvangt een cursusmap met de behandelde theorie.

Toetsing

Toetsing vindt plaats in onderling overleg.