ATEX-137 richtlijn

Doel

Na afloop van de cursus weet de deelnemer op welke wijze hij/zij kan voldoen aan de eisen van de ATEX-137 richtlijn betreffende het werken in een omgeving met explosiegevaar. De deelnemer kan een explosieveiligheidsdocument opstellen en een zone-indeling maken op basis van de NPR 7910-1 en de NPR 7910-2.

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor mensen die betrokken zijn bij de implementatie van de ATEX-richtlijn.

Gewenste voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Het toepassingsgebied
  • De wijze van aanpak
  • Het explosieveiligheidsdocument
  • Risicobeoordeling
  • Zone-indeling
  • De ATEX-95 richtlijn

Werkwijze

De cursus bestaat uit een presentatie van de theorie en een case.

Tijdsduur

De cursusduur is 1 dag.

Naslagwerk

Iedere deelnemer ontvangt een syllabus met de behandelde theorie.