Lockout – Tagout (LOTO)

Doel

Na afloop van de cursus kan de deelnemer de Lockout – Tagout procedure toepassen.

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor mensen die machines en/of installaties veilig moeten stellen voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Gewenste voorkennis

De deelnemers dienen bekend te zijn met de wijze waarop machines en installaties veiliggesteld kunnen worden.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Gevaren, risico's, ongevallen en de oorzaak van ongevallen
  • De Lateiner-theorie en de ijsberg-theorie
  • Het doel en de werkwijze van een Last Minute Risico Analyse (LMRA)
  • Het doel en de werkwijze van de Lockout – Tagout procedure

Eventueel kan de cursus worden uitgebreid met een praktijkdeel.

Werkwijze

De cursus bestaat uit een presentatie van de theorie.

Tijdsduur

De cursusduur is 1 dagdeel (drie uur).

Naslagwerk

De deelnemer ontvangt een hand-out met de behandelde theorie.