VCA Basis veiligheid

Doel

Na de cursus kent de deelnemer de meest voorkomende regels op het gebied van veiligheid. De deelnemer herkent de meest voorkomende gevaren in de industrie en de bouw en weet wat hij/zij moet doen om deze gevaren te voorkomen.

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor werknemers die in bezit moeten zijn van het VCA-certificaat Basisveiligheid.

Gewenste voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • De Arbowet
 • Het ontstaan en voorkomen van ongevallen
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand- en explosiegevaar
 • Gereedschappen
 • Lassen en snijden
 • Hijsen en tillen
 • Struikelen, uitglijden en verstappen
 • Werken op hoogte
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Besloten ruimten
 • Werkvergunningen

Werkwijze

De cursus bestaat uit een theoriedeel en examenoefeningen.

Tijdsduur

De cursusduur is 2 dagen.

Naslagwerk

Iedere deelnemer ontvangt een syllabus met de behandelde theorie.

Examen

De cursus wordt afgesloten met het officiële examen Basisveiligheid.