Elektrische veiligheid

advies


Veilig werken

Weet u dat NEN 3140 meer inhoudt dan regelmatig instrueren en inspecteren?
Weet u dat er in NEN 3140 geen voorschriften zijn opgenomen over het werken in gebieden met een verhoogd elektrisch risico, zoals vocht en explosiegevaar?

Als u één of beide vragen met "nee" moet beantwoorden, betekent dat, dat u nog iets moet doen voordat u kunt zeggen: "Wij voldoen aan NEN 3140".
Wij kunnen u daarbij helpen. Door middel van een inventarisatie maken wij voor u zichtbaar wat er nog gedaan moet worden en waar nodig helpen wij u met de implementatie.
Daarnaast zullen wij u altijd adviseren vast te leggen op welke wijze de elektrische veiligheid in uw bedrijf georganiseerd is. Indien nodig kunnen wij ook dat voor u regelen in de vorm van een Elektrotechnisch Veiligheidshandboek.

 

Veiligheid van installaties en producten

Weet u dat gebouwgebonden installaties aan de EMC-richtlijn moeten voldoen en hoe u dat realiseert?
Weet u volgens welke norm de elektrische installatie van een nieuwe machine geïnspecteerd moet worden en volgens welke norm die van een bestaande machine?
Weet u hoe u uw elektrotechnisch product aan de eisen van de Laagspanningsrichtlijn kunt laten voldoen?
Weet u welke testen er op dat product uitgevoerd moeten worden?

Al deze vragen en vele andere beantwoorden wij regelmatig voor onze klanten. Wij vertellen u graag welke wetten en normen op uw elektrische installatie of uw elektrische product van toepassing zijn en op welke wijze u deze toe kunt passen.