Nieuwe NEN 3140 verschenen

20 april 2011

Na uitgebreid overleg met de elektrotechnische branche is op 15 april jongstleden de nieuwe NEN 3140 verschenen. Vergeleken met de voorgaande versie is de norm is beter leesbaar en eenduidiger geworden. Veel bepalingen, waarover in het verleden nogal eens discussie was over de juiste interpretatie, zijn nu helder verwoord. Zo is bijvoorbeeld duidelijk aangegeven wanneer er maatregelen genomen moeten worden om letsel door vlambogen te voorkomen.

Uiteraard zijn al onze NEN 3140 cursussen aangepast op de nieuwe norm. Wilt u niet wachten tot de eerstvolgende opfriscursus om kennis te kunnen nemen van de nieuwe inhoud? Wij hebben een korte presentatie samengesteld, waarin wij u in anderhalf uur op de hoogte brengen van alle veranderingen in de norm. Tot 1 juli bieden wij deze presentatie aan voor € 225,-- all-in. Uitvoering in-company.