Training NEN 2767

26 oktober 2010

Sinds kort is de training NEN 2767 beschikbaar. NEN 2767 biedt een uniforme methodiek voor een persoonsonafhankelijke registratie van de conditie van bouw- en installatiedelen. Aan de hand van gebrekenlijsten uit deel 2 van de norm kunnen voor de bouwkundige, de elektrotechnische, de klimaattechnische en de transporttechnische delen van een gebouw of complex conditiescores worden bepaald. Met behulp van de conditiescores kan de conditie van de gebouwenvoorraad worden bepaald, een meerjaren onderhoudsplan of een budgetverdeling worden opgesteld. (Potentiële) gebruikers van NEN 2767 zijn (potentiële) eigenaren (particulieren, woningcorporaties, beleggers), (potentiële) beheerders, (potentiële) huurders, adviseurs, aannemers, onderhoudsbedrijven, installateurs en inspecteurs van controlerende instanties. Klik hier voor meer informatie.