Reducor in normcommissie NEN 5509

30 januari 2012

Reducor heeft recent plaatsgenomen in de normcommissie NEN 5509 “Gebruikershandleidingen”. De taak van de commissie is het reviseren van de norm NEN 5509 – Gebruikershandleidingen, gepubliceerd in 1998. Belangrijke redenen voor revisie van de norm zijn de opkomst van digitale hulpmiddelen zoals tablets en het ontbreken van een Europese norm voor gebruikershandleidingen. De bedoeling van de commissie is de norm te zijner tijd voor te dragen voor harmonisatie onder de Machinerichtlijn.