Reducor in Platform EN-IEC 60204-1

12 mei 2010

Reducor heeft onlangs plaatsgenomen in het Platform 60204. Het doel van dit door het Nederlandse normalisatie-instituut (NEN) opgerichte platform is de Nederlandse gebruikers van de EN-IEC 60204-1 (Elektrische uitrusting van machines) een betere stem te geven in het revisieproces van de IEC 60204-1 (de norm wordt om de vijf jaar herzien). De wijzigingsvoorstellen van het platform worden door de Nederlandse leden van de IEC-commissie ingebracht in de IEC-normcommissie. De uitgave van de volgende revisie staat gepland in het najaar van 2012.